Υπολογισμός του δεκαετούς κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου του ασθενούς σας

Προσωπικά στοιχεία
  • Όνομα
  • Επώνυμο
  • Ημερομηνία γέννησης
     / 
    ( μήνας / έτος )
  • Φύλο
 

Πλήρης βαθμολογία

δηλώνει υποχρεωτικό πεδίο